Analýza lidských zdrojů a zaměstnanosti v oblasti „divadla“ byla zpracována jako jedna z podkladových studií pro Analýzu vazeb trhu práce se sektorem kultura.