Jednotlivé příspěvky k aktivnímu stárnutí představují danou problematiku v českém a evropském kontextu, a to z různých odborných perspektiv, včetně bohatého zastoupení příkladů dobré praxe. Sborník vychází ve dvojjazyčné česko-anglické verzi.