Uzávěrka 15. 8.

Brno: nový investiční dotační program umožní nákup techniky nebo hudebních nástrojů

Publikováno 14. 6. 2022

Brněnští radní schválili nový investiční Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2022.

Cílem dotace je podpora kulturní a umělecké činnosti právnických osob, které mají sídlo v Brně. Z dotace lze hradit nákup hudebních nástrojů či osvětlovacích, streamovacích nebo zvukařských technických zařízení, které jsou nezbytné pro vykonávání činnosti subjektu.

Podávat žádosti můžete v termínu od 15. 7. do 15. 8. 2022, a to prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách https://dotace-kultura.brno.cz/. Důležitým kritériem pro udělení dotace je čas podání žádosti o dotaci, žádosti se posuzují chronologicky dle jejich doručení a na celý program jsou alokovány 2 mil. Kč.

Kompletní znění a podmínky najdete zde.

Další informace: https://dotace-kultura.brno.cz/