5. 6.

Status umělce a umělkyně TEĎ! Manifestace před ministerstvem kultury

Publikováno 24. 5. 2023

Kulturním pracovníkům a pracovnicím rostou náklady, ale ne příjmy. S přesunem živé kultury do vyšší sazby DPH se navíc zvýší vstupné na kulturní akce, a proto lze očekávat i méně návštěvníků a návštěvnic.

Ze státu do kultury více peněz v budoucnu proudit nebude a OSVČ, kterých je mezi pracujícími v kultuře skoro polovina, brzy tvrdě narazí kvůli zvýšeným odvodům. Máme se tedy spoléhat na soukromý sektor, který je v podpoře kultury značně vrtkavý, nebo si snad najít úplně jinou práci?
Kulturní scéna v současnosti nutně potřebuje systémové řešení. Česká legislativa – jako jedna z mála v celé Evropské unii – nerozlišuje mezi podnikateli a umělkyněmi na volné noze. Takový model se ale během pandemie a především dnes v souvislosti s ekonomickou krizí ukazuje jako zcela neudržitelný. Je třeba zásadně redefinovat pravidla podpory kultury.
V současnosti je nutná taková podpora kulturních aktivit, která neznamená jednorázové navýšení financí od státu, ale primárně zajištění základních jistot. Mezi ně patří kompenzace příjmů, které vypadnou z důvodu nemoci či péče o blízké, narovnání pracovních podmínek lidí, kteří pracují v kultuře většinou na volné noze nebo v nikdy nekončících částečných úvazcích a krátkodobých smlouvách, férové ohodnocení práce v kultuře a zajištění důstojného stáří.
To podchycuje zákon o statusu umělce a profesionála v kultuře, na který v Česku ještě stále čekáme. Jak dlouho ale budeme ještě čekat? Až úplně vyhoříme a kulturu budou provozovat jen ti, kteří si to mohou finančně dovolit? A koho všechno tato legislativa zahrne? Status umělce je součástí Národního plánu obnovy a české ministerstvo kultury jej musí do roku 2024 připravit. Hrozí však, že bude přijat jen v minimální úpravě, která podchytí pouze výkonné umělce a nijak nestanoví návazná opatření týkající se daní, pojištění či podpory práce v kultuře. Může to ale vypadat jinak?
Přijďte společně s námi položit tyto otázky před ministerstvo kultury!
Kdy a kde: 5. 6. 2023 od 10.00 do 14.00, Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1
Program
10.00–11.30 Vyjádření z jednotlivých kulturních odvětví
11.30 Společná relaxace a meditace se Sárou Märc
12.00 Kulaté diskuzní stolky + oběd
13.00 Hudební performance

Akci spolupořádají časopis Artalk, Asociace spisovatelů, Asociace malých nakladatelů a knihkupců (AMANAK), Spolek Skutek, Galerie GAMPA, Galerie Hraničář a další.