12. 12.

Proč potřebujeme status umělce a umělkyně? – panelová diskuze

Publikováno 6. 12. 2022

Právní status umělce a umělkyně, o kterém se během pandemie začalo čím dál více mluvit na české kulturní scéně, je opatření pomáhající tvůrcům a tvůrkyním v jejich práci.

Umělecká tvorba je značně nejistá a nepravidelná, což je dynamika, kterou status zohledňuje a umožňuje jejich finanční podporu i v době, kdy příjmy z různých důvodů vypadnou (například kvůli nemoci, stáří, rodičovství, lockdownu ad.). Kromě toho pomáhá status také zmapovat kulturní scénu a zaměřit finanční podporu od státu efektivně.

V rámci panelové diskuze se zaměříme na jednoduchou otázku: Co je status umělce a umělkyně a proč jej potřebujeme? Zajímat nás bude primárně aktuální vývoj diskuze a jeho přípravy na evropské a lokální úrovni. Podíváme se ale také na příklady z různých evropských zemí a na to, jaké existují další možnosti státní podpory umělecké tvorby.

Hostky: Jana Návratová (IDU), Zuzana Došeková (MK SR) a Johana Lomová (Spolek Skutek), moderuje Anna Remešová

Kdy a kde: 12. 12. 2022 od 16.30 do 18.00 v aule AVU

Koná se v rámci sympozia AVU 2022: PRÁCE.

FB událost