30. 3.

Jak vytvořit promítací místo – konference

Publikováno 7. 3. 2023

Komunitní distribuční platforma KineDok zve na mezinárodní konferenci s názvem Jak vytvořit promítací místo, která se bude konat 30. března 2023 od 11.00 do 16.00 v pražském Kině 35 v anglickém jazyce. Vstup je zdarma.

Program začíná v 11 hodin a skládá se z prezentací manažerů míst, kteří pořádají kulturní akce a projekce v alternativních společenských prostorech, jako jsou kavárny, bary nebo galerie. Součástí konference je panelová diskuse, v níž se o své know-how podělí odborní hosté, jejichž zkušenosti přesahují rámec pořádání kulturních akcí v alternativních prostorech.

Jedná se o první ze dvou plánovaných konferencí, které budou vycházet z poznatků z připravované publikace věnované vytváření úspěšných kulturních akcí. Tato publikace bude představena během druhé konference v březnu 2024 a podílejí se na ní KineDok manažeři, koordinátoři a další experti na danou problematiku ze všech partnerských zemí.

Konference se koná v rámci East Doc Platform 2023, kterou pořádá Institut dokumentárního filmu ve spolupráci s festivalem Jeden svět a jedná se o největší platformu k získání mezinárodních partnerů pro koprodukci, financování a distribuci dokumentárních projektů ve střední a východní Evropě.

Program

11.00–11.30 Úvodní slovo

11.30–13.00 Překonej s námi stěny tradičních kinosálů

“Překonej s námi stěny tradičních kinosálů” je program skládající se ze série prezentací ve formátu PechaKucha, ve kterých ukáže úspěšné příběhy manažerů alternativních míst ze všech zemí KineDok. Tito manažeři pořádají kulturní akce a promítání v alternativních společenských prostorech, jako jsou kavárny, bary nebo galerie. Prostřednictvím prezentací se účastníci dozvědí o výzvách a příležitostech při pořádání netradičních projekcí a také o tom, jak pro diváka vytvořit co nejpoutavější a unikátní zážitek. Program vybízí k přemýšlení nad rámec tradičního formátu kina a vyzdvihuje potenciál alternativních míst, která podporují zapojení komunit a přibližují různorodé filmy novým publikům.

14.30–16.00 Posílení komunit pomocí dokumentárního filmu

Ambicí této série krátkých výstupů je posílit postavení komunit prostřednictvím dokumentárního filmu. V tomto programu se setkávají evropští odborníci, aby účastníky inspirovali a připravili na to, jak využívat dokumentární film jako nástroj pro upevňování komunit. Annelies Cuba, rakouská dramaturgyně, představí aktivity kulturního centra Wienxtra zaměřené na mládež, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi k objevování jejich kreativity prostřednictvím filmu. Polský filmový novinář Adam Kruk představí základy bádání o filmu v textu a naučí účastníky, jak o filmu psát kriticky a poutavě. Enikő Gyureskó z maďarského festivalu Verzio pohovoří o procesu kurátorství a organizování filmových programů a zdůrazní význam rozmanitosti a inkluzivity při výběru filmů. Nakonec se Matej Sotník ponoří do specifické práce, která se skrývá za kreativní distribucí dokumentárních filmů, a poskytne vhled do výzev a přínosů tohoto uměleckého média.

Více informací na kinedok.net

Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu (IVF). Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě. Tento projekt je také podporován programem Evropské unie Kreativní Evropa MEDIA.