3. 3.

Akademie sociálního umění Tabor – otevírané obory pro školní rok 2020/2021

Publikováno 12. 2. 2020

Studium léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie.

Vážení přátelé,

Akademie sociálního umění Tabor se sídlem v Praze (www.akademietabor.cz) nabízí studijní obory v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie. Tyto obory jsou vhodné pro ty, kteří mají zájem uplatnit se ve všech profesích, kde je pracováno s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích (školky, školy, dětská zařízení, podniky, terapeutika, nemocnice atp.).

V rámci studia je důraz kladen na vlastní prožitek spojený s procesem sebepoznání, který je podstatný nejen v sociální oblasti, ale ve všech oblastech lidského působení.

V novém školním roce 2020/2021 nabízíme tyto obory:

Denní studium:

Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

Kombinované (dálkové) studium:

Osobnostně transformační studium – obor Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

Nauka o Psyché a Logu

Den otevřených dveří: 3. 3. 2020

Přijímací pohovory: 18. 3. 2020