UFSD (AM) hledá partnery pro kulturně-vzdělávací projekt

Publikováno 21. 10. 2019

Urban Foundation of Sustainable Development je nezisková organizace z Arménie, která podporuje aktivity směřující k demokratizaci, udržitelnému vývoji společnosti a dodržování lidských práv.

V současné době připravuje projekt The Fairytales of North and South. Jedná se o spolupráci muzea H. C. Andersena v Odense v Dánsku a muzea H. Tumanyana v Jerevanu v Arménii. Tato spolupráce poskytne veřejnosti možnost seznámit se s prací těchto dvou spisovatelů pohádek a s jejich přispěním ke kulturnímu vývoji jejich národů. Tato spolupráce ukáže, že sever a jih si nejsou tak vzdálení, jak by se mohlo podle jejich polohy zdát a umožní vzájemné sdílení národního kulturního dědictví s mladou generací ve dvou státech.

UFSD hledá zejména muzea, divadla, festivaly a vydavatelství, jenž by se do projektu rádi zapojili jako partneři.

Jedná se o typ projektu usilující o financování z programu Kreativní Evropa, konkrétně plánované výzvy Projekty evropské spolupráce 2020.

Kontakt: E

The post UFSD (AM) hledá partnery pro kulturně-vzdělávací projekt appeared first on Program Kultura.