Zasedání Rady ministrů kultury zemí EU

Publikováno 21. 5. 2020

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dne 19. května 2020 účastnil neformální videokonference zasedání ministrů kultury členských států EU.

Informoval o situaci v České republice v souvislosti s kulturním a kreativním sektorem, o krocích navazující na očekávané rozvolňování restriktivních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru.

V rámci politické rozpravy se ministři vyjadřovali k situaci v souvislosti s pandemií a jejím dopadem na oblast kultury. Ministr Zaorálek ve svém projevu podpořil návrh Výboru pro kulturu Evropského parlamentu na rozpuštění zbývajícího garančního fondu programu Kreativní Evropa. Souhlasil s nastavením rovných podmínek pro všechny členské státy v budoucím programu Kreativní Evropa, aby se šance malých zemí na podporu a zapojení do programu nadále rovnaly s šancemi projektů velkých a středních zemí a vyjádřil podporu novému clusteru programu Horizont 2020. V rozpravě pak zmínil nutnost podpory digitalizace, ocenil akceschopnost a kreativitu kulturního sektoru v souvislosti s jeho reakcí na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a důležitost pečovat o nezávislost médií.

V oblasti kultury byly schváleny  Závěry Rady  o řízení rizik v oblasti kulturního dědictví, Závěry Rady, kterými se mění pracovní plán pro kulturu a Závěry Rady o mediální gramotnosti v neustále se měnícím světě.

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK