Zaměstnanci Městského divadla Kladno budou pravděpodobně stávkovat od 11. září

Publikováno 2. 9. 2019

Neodvolá-li vedení Kladna novou jednatelku městského divadla Irenu Žantovskou, chtějí zaměstnanci divadla od 11. září 2019 stávkovat. ČTK to za odbory zaměstnanců divadla řekl jejich předseda Tomáš Hron. Žantovská ČTK řekla, že se s prohlášením odborové organizace seznamuje. Odboráři Žantovské nevěří a obávají se zásahů do uměleckého směřování souborů. Vyjádření města ČTK zjišťuje.

Podle Hrona je v odborech téměř 70 procent zaměstnanců divadla.

„Žádáme o navrácení Jana Krafky do pozice prozatímního jednatele společnosti Divadla Kladno s. r. o. Jedině tak může předem naplánovaná sezona zdárně proběhnout i přes problémy vzniklé probíhající situací,“ uvedli odboráři v prohlášení. Dnes ho přes podatelnu předali jednatelce i vedení města. Krafka byl předchůdcem Žantovské, vedení města jej odvolalo.

„Mohu říci k tomu pouze to, že já nemohu zasahovat do žádného výběrového řízení, nemohu navrátit jiného jednatele a nemohu žádným způsobem ani komentovat činnost města, protože mi to kompetenčně nepřísluší,“ uvedla jednatelka.

Podle uměleckého šéfa kladenského divadla Jaroslava Slánského budou jednání se Žantovskou pokračovat. „Není nic uzavřeno,“ uvedl Slánský.

Podle Žantovské se bude jednat v pátek i v pondělí. „Zajištění sezony jsem deklarovala jako hlavní úkol na zaměstnanecké schůzi včera (ve středu) a všechny moje kroky k tomu směřují,“ dodala Žantovská.

Kladenské městské divadlo má dva soubory, a to činoherní a Divadlo Lampion zaměřené především na dětské diváky. Odboráři nesouhlasí se zvažovaným rozdělením na dva samostatné subjekty, podle nich by to v době plánovaného vylepšení ekonomické situace divadla přineslo naopak další výdaje, například kvůli vytváření nových pracovních pozic.

Krafku odvolalo vedení Kladna v červenci, jako důvod uvedlo ztrátové hospodaření divadla a nevýhodnost některých smluv. Na post jednatele byl vypsán konkurz, do něj se jako jediná přihlásila Žantovská a protože splnila požadavky, byla do funkce jednatelky jmenována. Nastoupila v pondělí. Odboráři divadla vyhlásili minulý týden stávkovou pohotovost.

https://www.divadlokladno.cz/

 

PROHLÁŠENÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE ZAMĚSTNANCŮ DIVADLA KLADNO S. R. O.

Vzhledem ke kritické situaci formuluje Odborová organizace zaměstnanců Divadla Kladno s.r.o. následující požadavky. Jejich splnění je nezbytné pro průběh divadelní sezony 2019 / 20.

1) I přes to, že nová jednatelka byla jmenována do funkce jednatelky z důvodu zajištění ekonomické stability společnosti, z rozhovorů se zaměstnanci vyplývá, že má v úmyslu zasahovat do uměleckého směřování obou divadel. Přes opakované výzvy uměleckého vedení Městského divadla Kladno odsouvá urgentní otázky personálního zajištění první premiérované inscenace nadcházející sezony. Žádáme odvolání Ireny Žantovské z funkce jednatelky společnosti. Již tři dny po jejím nástupu je zjevné, že nezískala důvěru zaměstnanců a sezona, respektive její průběh, je ohrožen.
2) Trváme na tom, že výběrové řízení, na jehož základě byla nová jednatelka jmenována, nemůžeme akceptovat z již dříve komunikovaných důvodů.
3) Žádáme o navrácení Jana Krafky do pozice prozatímního jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o. Jedině tak může předem naplánovaná sezona zdárně proběhnout, i přes problémy vzniklé probíhající situací.
4) Nesouhlasíme s případnou právní transformací Divadla Lampion a Městského divadla Kladno do dvou právních entit, což by vedlo ke zbytečnému vytváření nových pracovních pozic v době městem deklarované problematické ekonomické situaci. Hospodářské rozdělení vnímáme jako námět k diskuzi.

Vzhledem ke skutečnosti, že divadelní sezona 2019/20 již probíhá a byli jsme uvrženi do časové tísně způsobené neefektivním funkčním obdobím dočasného jednatele Dana Jiránka, a vzhledem k závažnosti výše uvedených bodů, klademe důraz na rychlé řešení nastalé situace.

Pokud našim stanoviskům bude vyhověno, jsme i v této kritické situaci připraveni s veškerou svou profesionalitou pokračovat v započaté a předem naplánované sezoně. V opačném případě jsme připraveni vyhlásit stávku k 11. 9. 2019, což je termín prvního představení sezony.

Doufáme, že jednání nad výše uvedenými stanovisky a požadavky povede k tomu, že divadlo nebude politickým bojištěm, ale svébytnou a pokud možno apolitickou kulturní institucí, která udržuje se svým zřizovatelem zdravý dialog potřebný k jejímu správnému fungování.

K dnešnímu dni vstoupilo do odborové organizace téměř 70 % všech zaměstnanců společnosti Divadla Kladno s. r. o.

V Kladně dne 22. srpna 2019
Za odborovou organizaci
MgA. Tomáš Hron, předseda