Zahraniční bohemisté vyzývají ministra školství, aby zachoval povinnou výuku druhého jazyka

Publikováno 13. 4. 2023

V otevřeném dopise vládním představitelům ČR vyjádřili zahraniční bohemisté obavu, že by omezení výuky cizích jazyků na angličtinu vedle mnohých neblahých dopadů na jazykové vzdělávání v ČR mohlo negativně ovlivnit také možnosti studia češtiny i dalších malých jazyků v Evropě a ve světě.

Dopis podepsali např. Xavier Galmiche, Petra James, Jana Kantoříková či Alfrun Kliems.

„Níže podepsaní bohemisté z celé Evropy vyzývají prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., ministra školství ČR, aby zajistil zachování povinné výuky druhého cizího jazyka na českých základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Vedle mnohých neblahých dopadů na jazykové vzdělávání v ČR by takovéto omezení výuky na angličtinu vyslalo negativní signál pro možnosti studia češtiny i dalších malých jazyků v Evropě a ve světě. Malé jazyky se nesmí zrušit navzájem!“

Podrobnosti