Záchrana památkově chráněných městských jatek v Ostravě

Publikováno 17. 5. 2022

Záchrana památkově chráněných městských jatek v Ostravě je u konce, kolaudační rozhodnutí k užívání budovy bylo vydáno začátkem května, dva roky po zahájení stavebních prací, šest let od odkupu jatek městem Ostrava.

Dokončovací práce na objektu sice budou ještě pár týdnů pokračovat, nyní se však na měsíc otevírají veřejnosti. Historický objekt z konce 19. století prošel v uplynulých měsících zásadní rekonstrukcí, aby nabídl zcela jedinečnou podobu, jež obsáhla jak prvky původní, historické, tak zcela nové, unikátní provozní řešení nejen v naší republice, ale také ve světě. Komplexní přestavba výjimečného objektu pro účely galerie současného umění PLATO totiž nabízí pět výstavních sálů, fungujících samostatně i při vzájemném propojení díky systému originálních otočných stěn ve smyslu tzv. moving architecture (pohyblivé architektury), jejímž protagonistou je architekt Robert Konieczny.

Rekonstrukce historických jatek je jedním z klíčových projektů našeho městského strategického plánu fajnOVA. Museli jsme překonat celou řadu problémů a překážek a čelit mnoha skeptickým názorům na údajnou nereálnost a nesmyslnost záchrany historické budovy. Díky vytrvalosti a nasazení celé řady lidí z různých institucí a jejich týmové práci, a také díky velké podpoře odborné i laické veřejnosti, se však podařilo tuto část historického dědictví města zachovat a dát jí novou veřejnou funkci. Rekonstruovaná jatka se spolu s loni dokončeným novým bytovým domem na Janáčkově ulici stanou základem nové městské čtvrti. Na místě je proto velké poděkování všem, kteří se do projektu záchrany zapojili a pomohli nalézt řešení i tam, kde se zprvu zdálo, že neexistuje. A byla jich celá řada. Od iniciátorů záchrany z řad občanské společnosti, až po ty, kteří o uplynulém víkendu patinovali poslední cihly a instalovali první expozice,“ uvedl Tomáš Macura, primátor města.