White Paper – Artists Under Boycott

Publikováno 23. 1. 2023

Avant-Garde Lawyers (AGL) vyzvali koncem prosince 2022 kulturní instituce a organizátory/ky kulturních akcí, aby respektovali práva ruských umělců/kyň a ukázali vedoucí postavení při obraně univerzálního práva na svobodu uměleckého projevu bez diskriminace.

Intenzita utrpení a devastace způsobené rusko-ukrajinskou válkou spojila komunity po celém světě ve snaze veřejně odsoudit násilí ze strany Ruska. V této souvislosti kulturní instituce, festivaly, výstavy, soutěže a orchestry předkládají ruským umělcům prohlášení, v nichž je informují o jednostranném zrušení jejich angažmá z důvodu jejich národnosti. Přestože mnohé instituce uváděly, že jejich záměrem není postihovat jednotlivé umělce, právě toho fakticky dosáhly.

White Paper poskytuje kulturním institucím informace a analýzu tohoto chování. Zdůrazňuje obavy týkající se zákonnosti těchto opatření v kontextu mezinárodního práva. Poskytuje rovněž doporučení, jak se v budoucnu vyhnout použití takových škodlivých opatření.

Více informací zde.