Web k výzkumnému projektu na téma kulturní participace seniorů

Publikováno 16. 4. 2021

Informační web představuje hlavní výsledky výzkumného projektu s názvem Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni.

Na stránkách naleznete zejména hlavní výstupy projektu – soubor specializovaných map s odborným obsahem a samotnou certifikovanou metodiku.  Soubor map pomáhá (v grafické podobě) identifikovat potřeby a problémy v daných územích, díky čemuž dokáže zacílit na nástroje na podporu kulturního života a integrace seniorů do společnosti. Certifikovaná metodika slouží k podpoře zmíněné kulturní participace seniorů a mezigeneračnímu dialogu prostřednictvím kulturních akcí a aktivit. Oba soubory lze na stránkách přímo otevřít nebo stáhnout ve formátu pdf.
Zájemci navíc na webu zjistí veškeré údaje o výzkumu, například kde, kdy, jak probíhal a kdo byli členové výzkumného týmu. Během průběhu výzkumu se také uskutečnil workshop a následně konference, ke kterým jsou na webu poskytnuty materiály a informace.

Výzkum v letech 2018 až 2020 realizovalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) s Katedrou andragogiky a personálního řízení FF UK. Projekt byl podpořen Programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury.

Více na https://naki2.nipos.cz/