Vzbura v Národnom divadle v Prahe. Vstúpia zamestnanci do štrajku?

Publikováno 30. 5. 2019

Národné divadlo v Prahe prežíva v týchto dňoch veľmi turbulentné obdobie. Niektorí zamestnanci zvažujú možnosť štrajku, hoci zatiaľ navonok nič v tomto zmysle nie je oficiálne deklarované. Mala by mu najskôr predchádzať štrajková pohotovosť, aby nemohol byť postup protestujúcich právne spochybňovaný. Zamestnanci v otvorenom liste adresovanom riaditeľovi Národního divadla Janovi Burianovi zatiaľ len sformulovali 31 otázok. List podpísalo viac ako tristo zamestnancov, ktorí vyjadrili touto formou znepokojenie nad súčasnou “kritickou situáciou”. Signatármi sú aj riaditeľka opery Silvia Hroncová, umelecký riaditeľ Petr Kofroň, hudobní riaditelia Jaroslav Kyzlink a Andreas Sebastian Weiser, sólisti, dirigenti, členovia orchestra, zboru a ďalší.

V pozadí otvoreného listu stoja výčitky riaditeľovi divadla Burianovi, že do funkcie budúceho umeleckého šéfa opery presadil svojho doterajšieho poradcu Pera Boya Hansena pochádzajúceho z Nórska. Ten sa má ujať funkcie od 01. 08. 2019. Práve Hansenovi kladú za vinu, že počas svojho doterajšieho pôsobenia uviedol súbor opery do krízového stavu. Riaditeľ Burian zareagoval mediálne taktiež široko pertraktovaným stanoviskom v ktorom uviedol, že otázky z otvoreného listu zamestnancov preštuduje a pripraví na ne odpovede.

Toto všetko je pre pozorovateľa zvonka vidieť na povrchu. Podstata problému však nespočíva v odpovedaní na zverejnené otázky. Pod povrchom prebieha zápas záujmových skupín o udržanie priestoru, ktorý sa im pootvoril práve vymenovaním Hansena. Záujmy skupín sú rôzne, ale zhoda na Hansenovi ich spája. On je totiž zapojený do “obchodovania” ktoré tieto skupiny zjednocuje. Ako takéto obchodovanie vyzerá?

Celý příspěvek Petra Blehy, publikovaný 22. 5. 2019 na slovenském webu DennikN.sk, najdete zde.