Výstupy projektu INTERMUSIC

Publikováno 2. 12. 2019

INTERMUSIC je evropský projekt zaměřený na výzkum a vývoj rozhraní pro výuky hudby prostřednictvím digitálních strategií online.

Hlavním výstupem projektu INTERMUSIC je vytvoření internetové platformy, která hudebníkům umožní vytvářet a sdílet různé přístupy k výuce a nácviku hudby. Projekt vytvoří digitální rozhraní, díky kterému budou studenti a učitelé interakovat v rámci vysoce kvalitního audiovizuálního prostředí, vhodného pro výuku sborového zpěvu, instrumentálních sólových vystoupení i dalších hudebních forem. Projekt využívá metodologií a technologií vyvinutých v rámci virtuálního výukového prostředí (VLE) a tzv. blended learning, což je označení pro kombinaci standartní výuky a e-learningu. Dosavadní výstupy projektu byly prezentovány na konferenci v Praze v září 2019 a na kogresu v Turíně v listopadu 2019.

Podrobné informace o projektu lze nalézt zde.