Jak žijí spisovatelé a překladatelé v Česku – výsledky výzkumu

Publikováno 24. 4. 2023

V druhé polovině roku 2022 provedla Asociace spisovatelů ve spolupráci s Obcí překladatelů a Překladateli Severu výzkumný projekt, který má sloužit jako podklad při přípravě tzv. Statusu umělce.

Jeho výsledky vám nyní nabízíme, abyste si při referování o tématu mohli udělat lepší představu o tvůrčí praxi v Česku.

Výzkum se zaměřil především na to, jak reálně žijí čeští spisovatelé a spisovatelky, překladatelé a překladatelky – nakolik se uživí svou profesí, zda se jí mohou věnovat profesionálně apod.

Některá zjištění jsou alarmující. Kupříkladu:

  • Jen 5 % spisovatelů má za psaní pravidelný příjem. 4/5 si psaním vydělají méně než 5 000 Kč měsíčně.

  • Pouze 10 % překladatelů má z překládání příjmy, které převyšují jejich výdaje.

Podrobnější údaje najdete ve zkrácené podobě ve dvoustránkovém výtahu z výsledků výzkumu.

K dispozici vám ale dáváme také plné znění závěrečné zprávy.

V současné době pokračujeme v dialogu s Ministerstvem kultury, které zákonnou úpravu statusu umělce chystá. Obdobně postupují i kolegové z dalších uměleckých oborů, kteří vypracovali své vlastní výzkumy a rešerše.