Výsledky debaty o budoucnosti kultury s kandidáty do Evropského parlamentu

Publikováno 16. 5. 2019

V rámci kampaně Culture Action Europe proběhla 25. dubna 2019 online debata o budoucnosti kultury v EU s kandidáty do Evropského parlamentu, kterou během osmi hodin sledovalo přes šest tisíc uživatelů.

Debata se zaměřila na čtyři základní tematické okruhy, a to vzdělávání a výzkum, evropská identita a hodnoty, udržitelná budoucnost a pracovní podmínky. Závěry dílčích bloků shrnul panel nazvaný Máme řešení!, jehož cílem bylo představit konkrétní opatření a návrhy ve vztahu k probíraným tématům.

Všechny komentáře, příspěvky, rozhovory s politiky a další materiály lze nalézt na stránce jammart.eu.