Vyjádření Ministerstva kultury ČR k výsledkům kontrolní akce NKÚ

Publikováno 17. 3. 2022

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) provedl kontrolní akci č. 21/16 „Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kultury“.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo kultury (MK) poskytuje peněžní prostředky na podporu aplikovaného výzkumu účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy a schválenými koncepcemi. Kontrola byla prováděna u kontrolované osoby v době od května 2021 do listopadu 2021. Kontrolovaným obdobím byly roky 2016 až 2020, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. NKÚ vypracoval z kontrolní akce č. 21/16 Kontrolní závěr (KZ).

MK poskytovalo účelovou podporu na aplikovaný výzkum a vývoj do oblasti národní a kulturní identity na základě koncepčních dokumentů. Prostřednictvím účelové podpory vznikaly aplikované výsledky využitelné v praxi. MK hodnotilo a vybíralo projekty k podpoře transparentním a nediskriminačním způsobem. Nalezená pochybení byla administrativního rázu a při samotném poskytování finančních prostředků pochybení NKÚ neshledal.

MK přijme k jednotlivým zjištěním v KZ NKÚ opatření k odstranění zjištěných nedostatků, která bude postupně realizovat.

Zpráva NKÚ

Tiskové oddělení MK ČR