VŠCHT založila Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

Publikováno 3. 3. 2022

Na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha byl založen nový ústav se zaměřením na rozvoj udržitelného hospodaření v soukromé i státní správě, výzkum produktové ekologie a ekodesignu a na analytickou činnost v oblasti oběhového hospodářství.

Mimo výzkumné a expertízní činnosti se pracovníci ústavu budou věnovat rozvoji nových oblastí pedagogiky zaměřené na výchovu studentů rozumějícím potřebám životního prostředí, průmyslu, ekonomiky i lidské společnosti.

„Motto činnosti ústavu je: Bez technické a kreativní sféry se udržitelnost realizovat nedá,“ říká zakladatel a vedoucí nového ústavu, profesor Vladimír Kočí.

V září 2022 otevře ústav nové ročníky kurzů celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářstvíSustainability management.

Podrobnosti