Vnímejme kulturu jako něco, bez čeho společnost nemůže být šťastná, říká nakladatel Matěj Senft

Publikováno 21. 7. 2022

„Viděl jsem, jak se u nás v mnoha nakladatelstvích vydávají knihy, a nezdálo se mi, že by to nějak ctilo a následovalo nakladatelské řemeslo.

Druhým důvodem pak byl přístup k autorům – někteří nakladatelé nedostatečně propagují jejich knížky nebo jim dokonce nedávají honoráře,“ vysvětluje Matěj Senft, proč se společně s přáteli rozhodl založit vlastní nakladatelství Viriditas.

Na střední škole se u něj díky učitelce objevila láska k poezii a v rámci školy pak měl praxi v Pasece, kde se přesvědčil o tom, že mít nakladatelství je jeho cíl. Viriditas je už z podstaty významu slova mladé a svěží české nakladatelství – nejen obsahem, ale i lidmi, kteří ho založili. Do této chvíle vydali tři básnické tituly, čtvrtá kniha bude pro děti a další jsou na cestě.

Celý příspěvek Jakuba Pavlovského, publikovaný 20. 7. 2022 na webu Radia Wave najdete zde.