Vít Havránek: Budou Češi někdy moderní?

Publikováno 29. 4. 2019

V následujícím příspěvku komentuje Vít Havránek nejen nastalou situaci kolem odvolaných ředitelů Národní galerie Praha (NGP) a Muzea umění Olomouc, ale také netransparentní a autoritářský vztah zřizovatele (Ministerstvo kultury ČR) k samotným institucím. V textu se autor navrací ke jmenování Jiřího Fajta a jmenuje problémy související s manažerskou pozicí, kterou ministerstvo ke kultuře zaujímá, v posledku se pak zabývá možnými cestami řešení, které by mohly vyvést NGP z dlouholeté krize.

Budou Češi někdy moderní? Poznámky na okraj institucionální krize Národní galerie Praha

Podle novináře Daniela Konráda odborníci tvrdí, že „vypadáme jako banánová republika“, poněvadž ministr kultury Antonín Staněk odvolal ředitele dvou příspěvkových organizací kvůli nesrovnalostem v hospodaření. I když patřím mezi „odborníky“, takto zjednodušující názor nesdílím. Už z toho prostého důvodu, že co odlišuje onen rasistický obrázek „banánové republiky“ od fungování zastupitelské demokracie, je právě princip odvolatelnosti úředníků i politiků, pokud neplní to, k čemu se zavázali nebo k čemu je zavazují pravidla a zákony.

Kritické hlasy zaznívající z kulturní scény upozorňují na to, že málo viditelný, nevýrazný a v kulturní politice země neangažovaný ministr odvolal ředitele, který otevřel dokořán spící a konzervativní muzeum středostavovskému publiku, modernizoval jeho program a zapojil Národní galerii Praha (NGP) do mezinárodní scény. K náhlým odvoláním ve velkých muzeích občas dochází – jde například o nucenou rezignaci ředitele Metropolitního muzea v roce 2017, Reina Sofia Madrid, Weltkulturen Museum Frankfurt nebo o odcházení z funkcí v rámci kritiky #meetoo mezi řediteli muzeí nejen v New York City –, pro mezinárodní obraz české kultury má ale nejhorší dopad to, že současný ředitel úspěšně sanoval mnohaletou předcházející stagnaci (danou konzervativní a izolacionistickou agendou Milana Knížáka), takže zvnějšku působí odvolání Jiřího Fajta jako regres a restaurace konzervativně izolacionistických sil.

Celý příspěvek Víta Havránka, publikovaný 29. 4. 2019 na webu Artalk, najdete zde.