Ve Zlínském kraji se spojily instituce podporující podnikání a inovace do platformy ZLINNOVATION

Publikováno 29. 3. 2022

Zlínský kraj má nejpočetnější a nejrozvinutější strukturu pro budování přívětivého inovačního prostředí v rámci celé České republiky.

Tato infrastruktura zahrnuje širokou škálu služeb související se zahájením podnikání až po služby pro etablované podnikatele, např. propojování firem s výzkumnými institucemi, mezinárodní spolupráce, technologický transfer, expertní poradenské služby či vzdělávání. Ve Zlínském kraji však doposud neexistovala jednotná prezentace nabídky podpůrných služeb směrem k podnikatelům, studentům nebo veřejnosti.

Nově vzniklá platforma ZLINNOVATION v sobě soustřeďuje služby a informuje o nich prostřednictvím webových stránek www.zlinnovation.cz. Účelem platformy je posílení vzájemné spolupráce a společná prezentace veškerých aktivit směřujících k podpoře podnikání a pod jednotnou marketingovou značkou ZLINNOVATION.

Podrobnosti