Válka se na Ukrajině vede i knihami

Publikováno 18. 8. 2022

Zničující agrese proti Ukrajině dopadá na její obyvatele nejen fyzicky a ekonomicky, ale i na poli vzdělávání.

Zatímco se ruští představitelé otevřeně hlásí k tomu, že na všech dobytých a okupovaných ukrajinských územích zavádějí ruský vzdělávací systém podle ruských učebnic, Ukrajina s cílem oprostit se od ruského vlivu kompletně přehodnocuje dosavadní vzdělávací plány, z nichž v novém školním roce zmizí například román Lva Tolstého Vojna a mír.

Podle Andrije Vitrenka, prvního náměstka ukrajinského ministra školství a vědy, od nového školního roku doznají změn školní osnovy vybraných předmětů, například dějin Ukrajiny, světových dějin, zeměpisu. Školáci mají být také cvičeni, jak se chovat při kontaktu s minou.

Celý příspěvek Evy Turečkové, publikovaný 17. 8. 2022 na webu Novinky.cz, najdete zde.