V Praze proběhla Generální konference ICOM 2022

Publikováno 30. 8. 2022

V minulém týdnu proběhla v Praze 37. Generální konference Mezinárodního sdružení muzeí – ICOM. Pro muzejní pracovníky je to důležitá profesní událost, která měla navíc v programu jednání zásadní bod: v Praze byla totiž schválena nová definice muzea.

Program pražské akce navázal na předchozí jednání v Kjótu v roce 2019. Hlavním bodem pražské konference bylo hlasování o nové definici muzea, jež se po více jak padesáti letech měla v mnoha ohledech proměnit. Hlavním argumentem pro změnu byla nedostatečnost reflexe společnosti a jejích potřeb ve 21. století. Kontroverzní definice uvedená v roce 2019 byla posunuta k dalšímu přepracování, jelikož byla považována za ideologickou a v mnoha ohledech vyčleňující některé instituce (například kvůli politickému režimu v zemi fungování). Nové přepracování výborem ICOM Define (výbor pro novou definici muzea) se zavázalo komplexně odpovídat na otázky co je a proč máme muzeum, pro koho je určené, jak a za jakým účelem funguje. Nová definice byla během zasedání valné hromady odhlasována z více jak 90 %. Pro institucionální fungování tak přináší hned několik podstatných změn, které se propíšou do fungování všech členských organizací. Tyto hlavní body se současně staly i náplní hlavního programu konference. Oproti předchozí definici se změnil účel muzea: vedle primárně sbírkotvorné funkce se dostala do definice paralelně i role výzkumná, konzervační, vzdělávací a interpretační. V definici bylo také zakotveno, že muzea jsou přístupným a inkluzivním prostorem, podporují rozmanitost a udržitelnost. Výbor ICOM Define tak reagoval na klimatickou změnu i finanční nestabilitu.

Celý příspěvek Evy Skopalové, publikovaný 30. 8. 2022 na webu Artalk.cz, najdete zde.