V Kolíně vyroste Sněhulák i Neviditelný dům

Publikováno 12. 12. 2018

Město Kolín vyhlásilo v druhé polovině roku 2018 výtvarnou soutěž na téma „Současné umění v Kolíně“. Do soutěže se přihlásilo celkem 9 soutěžních návrhů. V listopadu odborná porota ve složení David Mateásko, Zdeněk Fránek, Markéta Fantová, Veronika Marešová, Pavel Rajdl a Petr Švolba vybrala dva návrhy děl, které budou následně v roce 2019 postupně instalovány a vystaveny v proluce ulice Politických vězňů pod chrámem sv. Bartoloměje v Kolíně.

První z nich autor ho nazval „Neviditelný dům“. Samotný návrh byl oproti ostatním vizuálně precizně zpracovaný. Porota na něm ocenila práci s prostorem, historickým odkazem. V minulosti stál na tomto místě dům. Autor se rozhodl pokusit se jeho ducha přenést zpět, naznačit jak vypadal, jak se v něm žilo. Rozhodl se diváka nechat do domu vstoupit. Jakým způsobem, je vidět na obrázku. Dle poroty je odkaz na historický objekt, na kterém je návrh založen, přínosný, vytváří příležitost k návštěvě místa a jeho poznání. Porota také ocenila multimediálnost návrhu, práci se světlem a se zvukem, které přinášejí do návrhu motiv překvapení. Navržená forma zpracování historické stopy objektu průhlednou sítí ponechává současně pohled na historické objekty, které jsou pro danou lokalitu zásadní. Pro porotu jednoznačně návrh díla, který v Kolíně chce realizovat. Autorem návrhu Neviditelný dům je Ing. arch. Antonín Hůla, spoluautorem Bc. et BcA. Petra Hůlová.

Druhým vybraným dílem, které porota vybrala, byl návrh Sněhuláka, návrh naprosto odlišný od prvního návrhu Neviditelného domu. Autor zvolil černého sněhuláka instalovaného přes léto. Porota na návrhu ocenila zejména míru nadsázky, úmyslné nerespektování kontextu lokality, jeho zpracování. To, že navržené dílo bude podněcovat k diskusi o smyslu umění ve veřejném prostoru. Ocenila také odlehčenou a kreativní reakci na klasické téma pomníku v městském prostoru. Sněhulák má být velký 2,2metrů, bude vyrobený ze silnostěnného betonového odlitku a bude usazen na podstavci (na vizualizaci zatím není), který bude sloužit zároveň k posezení u sochy.

Jak napsal autor Michal Novotný, uměleckým jménem MICL: „Sněhuláka vnímám jako zajímavou sochařskou otázku, průnik a kombinace základních geometrických těles, koulí, válců a kužele. Pro děti a lehkovážné kolemjdoucí bude sněhulák představovat veselého kumpána známého z dětství a připomínajícího Vánoce. Před přemýšlivého diváka však klade znepokojivé otázky týkající se palčivých témat migrace a globálního oteplování. Proč je černý? Co tu dělá v létě? A kdy se jako rozpustí?“