V Karlovarském kraji podporují inovace v tradičních oborech

Publikováno 16. 6. 2022

Kulturní a kreativní obory jsou založeny na umělecké tvorbě jedince. Nemůžeme je nahradit automatizací, například robotem, protože ten takové schopnosti nemá. A v Karlovarském kraji má kulturní a kreativní odvětví své nenahraditelné místo. Na tradici tam totiž navazují v inovačním pojetí.

Pojďme si zmíněné obory i to, jak jsou na západě Čech podporovány, představit.

Vysoká přidaná hodnota

Mezi kreativní obory patří například design, architektura, řemesla, ale také počítačové hry, muzea, tanec nebo třeba lokální gastronomie. Je pro ně typické, že propojují kulturní dědictví, uměleckou tvorbu, nové technologie a materiály. A i když se může zdát, že jsou tyto obory neslučitelné, opak je pravdou. Stejně jako představa, že tradiční průmysl přináší malý hospodářský růst. Lidé vytvářející kreativní výrobky či služby přinášejí vysokou přidanou hodnotu pro obec či město, ve kterém žijí. Díky studii ‚Ekonomika kultury v Evropě‘ je potvrzeno, že tato odvětví významně přispívají k hospodářskému růstu a především, že rostou rychleji než jiná průmyslová odvětví. Podíl HDP je v tomto oboru dokonce dvakrát vyšší než například v automobilovém průmyslu.

V Karlovarském kraji byla před dvěma lety vytvořena inovační platformaza účelem podpory rozvoje kulturního a kreativního odvětví a koordinace jednotlivých aktivit a činností regionálních aktérů, kteří se tímto tématem zabývají a významnou měrou přispívají k rozvoji kreativního odvětví. Od doby vzniku platformy se uskutečnilo již pět setkání, kde členové platformy řešili například aktuální evropské projekty zabývající se tradičním průmyslem, zejména porcelánem, keramikou a sklem, a to i ve vztahu k nově vzniklé iniciativě Nový evropský Bauhaus. Mezi další témata patřily zejména dotační příležitosti z nově připravovaných operačních programů, kam patří Národní plán obnovy, dotace Ministerstva kultury, ale také regionální podpora. Nejvíce diskutovaným tématem pak byly připravované výzvy na podporu kulturních center a Kreativního učení do škol.

Celý příspěvek, publikovaný 13. 6. 2022 na webu iDNES.cz, najdete zde.