V Bruselu zasedala Rada ministrů pro kulturu a audiovizi

Publikováno 29. 11. 2018

V úterý 27. listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v části kultura a audiovize, kterého se zúčastnila náměstkyně ministra kultury JUDr. Petra Smolíková.

V rámci projednávání legislativních aktů byla Radě předložena zpráva o pokroku k Nařízení o programu Kreativní Evropa (2021–2027). Pro Českou republiku je důležitá kontinuita programu, který prokázal, že má v oblasti kultury a audiovize vysokou přidanou hodnotu. Dalším z cílů jednání bylo schválení Závěrů Rady k pracovnímu plánu pro kulturu na roky 2019–2022, navazující na současný plán na léta 2015–2018 a reflektující tzv. Novou evropskou agendu pro kulturu. V Závěrech Rady o posílení evropského obsahu v digitální ekonomice byla stanovena aktuální témata pro kulturní, mediální a kreativní sektory, které jsou klíčové pro sociální a hospodářský rozvoj Evropy.

V rámci veřejné politické rozpravy se ministři vyjadřovali k otázkám boje proti šíření dezinformací on-line. Česká republika zdůraznila skutečnost, že z pozice České republiky je klíčové zvyšování mediální (obecně digitální) gramotnosti, diferencované pro potřeby jednotlivých věkových skupin. Ačkoli se důraz často klade na mladou generaci, v oblastech „nových digitálních technologií“ je třeba zohlednit i potřeby starší generace a seniorů, kteří mohou mít z podstaty věci k novým technologiím dále. Nezastupitelnou roli má činnost East StratCom Task Force.

 

 Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR