Ústecký kraj hostil Komisi pro kulturu a památkovou péči Rady AKČR

Publikováno 17. 2. 2022

V Ústí nad Labem se uskutečnilo výjezdní zasedání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady asociace krajů České republiky (AKČR). Hlavním bodem programu dvoudenního zasedání byl především dotační program Národní plán obnovy a klíč k přerozdělování financí z něho uvolněných.

Národní plán obnovy je důkladně připravený a prodiskutovaný plán obsahující priority vlády ČR. Jednotlivé části, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby napomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje také požadavky evropské unijní legislativy. K programu se online formou připojil také nový ministr kultury České republiky Martin Baxa, který se společně s komisí zamýšlel nad klíčem, na základě kterého by měly být krajům přerozdělovány finanční prostředky ze zmíněného dotačního programu.

Celý příspěvek, publikovaný pod označením „komerční sdělení“ 16. 2. 2022 na webu iDNES.cz, najdete zde.