Unikátní Ostravský divadelní archiv pomáhá plnit také veřejnost

Publikováno 3. 1. 2019

Projekt Ostravský divadelní archiv aktuálně přechází do druhé fáze – mapování a třídění pramenů v jednotlivých divadlech. Ukončen už byl sběr dat tak, aby bylo možné sestavit historii repertoárů všech profesionálních ostravských divadel.

Cílem celého projektu je zmapovat a poté zpřístupnit maximum informací z historie profesionálního divadla v Ostravě včetně působení významných osobností,“ připomíná ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil. Právě on byl iniciátorem projektu, a to v době, kdy začalo NDM digitalizovat svůj vlastní archiv. Ostravský divadelní archiv by totiž měl pohodlně sloužit veřejnosti právě v digitalizované podobě. Financuje prostřednictvím grantu město Ostrava.

Od jara letošního roku zkoumali kolegové historii profesionálních ostravských divadel – Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Divadla loutek Ostrava a Komorní scény Aréna. Sestavit se jim už podařilo reportoáry všech divadel, v databázi jsou data premiér a inscenační týmy. Informace nyní postupně doplňují o herecké obsazení a data repríz,“ popisuje ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Na projektu se momentálně kromě vedoucí projektu Stanislavy Hruškové z NDM podílí více než desítka spolupracovníků – pracovníků divadel, historiků či studentů. Pomáhá ovšem také veřejnost. „Za pomoc veřejnosti jsme velmi vděční. Lidé z Ostravy i okolí nám přinášejí především staré programy, které v archivních pramenech chybí nebo jsou zastoupeny pouze v malém množství,“ říká ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Kromě zaměstnanců divadel s námi na spolupracují mj. i studenti Slezské univerzity v Opavě – posluchači oboru kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo. Badatelé postupně společnými silami naplňují digitální databázi. Jako poslední se zapojila také nejnovější ostravská činoherní scéna – Divadlo Mír, jejíž zaměstnanci databázi postupně doplňují o své inscenace,“ doplňuje vedoucí projektu Stanislava Hrušková z NDM.

V ostravských divadlech od podzimu běží další bádání, třídění a soupis archivních pramenů. „Všechny fotografie, plakáty, texty her, programy k inscenacím i novinové výstřižky se snažíme zařadit ke konkrétním inscenacím. U těch stávajících ověřujeme správnost zařazení. Úzce spolupracujeme s Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze, případné nesrovnalosti dále vzájemně konzultujeme a společně opravujeme. Následně probíhá sčítání pramenů a soupis inscenací, které řadíme podle jednotlivých sezón,“ upřesňuje vedoucí projektu Stanislava Hrušková.

Ostravský divadelní archiv bude sloužit odborné i laické veřejnosti a bude (jak psáno výše) přístupný v elektronické podobě.