UNESCO vyzývá k větší ochraně umělců a umělkyň v ohrožení života

Publikováno 18. 5. 2023

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v nové zprávě Defending Creative Voices volá po větší ochraně umělců/kyň, kteří se ocitli uprostřed ozbrojených konfliktů, politické nestability a přírodních katastrof.

Zpráva uvádí, že mimořádné události nadále prohlubují nestabilitu a ohrožení, které umělci/kyně zažívají. I mimo válečné konflikty, nestabilní politické režimy a přírodní katastrofy čelí umělci/kyně četným hrozbám – obtěžování online i offline, ztráta příjmů, právní stíhání, násilí, cenzura a umlčování. Postrádají také minimální záchranné sítě kvůli svému nejistému právnímu postavení.

Více informací zde.