Uměleckoprůmyslové museum má nové centrum designu

Publikováno 11. 4. 2019

Uměleckoprůmyslové museum v Praze má nově Centrum designu a užitého umění. Svým působením naváže na dřívější Design Centrum ČR a bude partnerem jak pro instituce státní správy, tak pro muzejní pracoviště a občanské a profesní iniciativy. Šéfkou centra se stala jeho iniciátorka, kurátorka sbírky moderní knihy a grafiky Iva Knobloch. ČTK to řekla mluvčí muzea Radka Potměšilová.

Česká republika měla do roku 2007 státem zřizované Design centrum ČR (DC ČR), které fungovalo v Brně a Praze. Po jeho zrušení se zformovala nezávislá skupina nadšenců a vznikla organizace Czechdesign, která se snaží v osvětě designu pokračovat. Některé funkce převzal Czechdesign a jiné agentura Profil Media, která pořádá festival designu Designblok a ceny Czech Grand Design.

Uměleckoprůmyslové museum nezřizuje novou instituci, spíše mluví o vybudování určité buňky pro design uvnitř muzea. Design centrum by mělo být součástí metodických center, která zřizuje ministerstvo kultury při státních sbírkotvorných institucích. Muzeum plánuje mít dva a půl úvazku, které ale musí schválit jeho zřizovatel, tedy ministerstvo kultury.

Centrum je přitom zamýšleno jako součást metodických center, která MK zřizuje. Činnost centra bude zaměřena na design jako klíčové odvětví kulturních a kreativních průmyslů, a to v kooperaci s dalšími metodickými centry v ČR. V koncepci svého rozvoje na léta 2018 až 2023 muzeum uvádí, že jako plodná se jeví především spolupráce s Muzejním centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně, Centrem pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží při Moravském zemském muzeu a Metodickým centrem pro informační technologie v muzejnictví při Moravském zemském muzeu.

Centrum letos připravilo koncepci české státní účasti na mezinárodní přehlídce designu Triennale di Milano. Bude spolupracovat na cenách Czech Grand Design, na soutěži Studentský design a dalších.

Jedna z nejstarších mezinárodních přehlídek svého druhu Trienále designu a architektury v Miláně začalo 1. března. Česká republika se účastnila už od jejího prvního ročníku, úspěšné prezentace ale přerušily normalizační poměry v druhé polovině minulého století. Česko se na přehlídku letos vrátilo po 50 letech.