Umělci Národního divadla odpovídají řediteli Janu Burianovi

Publikováno 14. 6. 2019

Vážený pane řediteli, prostřednictvím otevřeného dopisu reagujeme na Odpověď ředitele Národního divadla ze dne 23. 5. 2019.

Zaměstnanci Opery Národního divadla a Státní opery Vám, pane řediteli, položili 31 otázek. Z podrobné analýzy Vašich odpovědí vyplývá, že na většinu otázek jste neodpověděl nebo jste odpověděl částečně či neurčitě. Potvrdil jste tím vážné obavy umělců a ostatních zaměstnanců o budoucnost Opery Národního divadla a Státní opery (dále jen Opera ND a SO).

Z obsahu Vaší odpovědi je možno formulovat tyto závěry:

  • Výběr nového uměleckého ředitele Opery ND a SO probíhal netransparentním způsobem. Výběrem kandidátů byl Vámi pověřen člen Garanční rady pro ND pan Nicholas Payne, přestože Garanční rada pro ND není Vaším poradním orgánem, ale poradním orgánem ministra kultury ČR. Na seznamu kandidátů chybí osobnost se zkušeností a dobrou znalostí českého hudebního prostředí.
  • Nepředložil jste žádný zápis z jednání Garanční rady pro ND s doporučením a odůvodněním výběru uměleckého ředitele Opery ND a SO a výběru nového hudebního ředitele Státní opery.
  • Nemáte k dispozici písemné koncepce oslovených kandidátů (jediným písemným materiálem je „motivační dopis“ pana Per Boye Hansena, který byl zveřejněn až po odeslání Otevřeného dopisu zaměstnanců řediteli ND).
  • Výběr nového uměleckého ředitele Opery ND a SO nebyl projednán s uměleckými radami a odborovými organizacemi kolektivních těles a sólistů.
  • Přípravou sezóny 2019/2020 jste pověřil bývalou ředitelku S. Hroncovou. Připustil jste však, aby do této sezóny zasahoval i nový umělecký ředitel pan P. B. Hansen, který měl být zodpovědný až za sezonu 2020/21. Uvnitř operních souborů tím vzniklo nepřijatelné napětí a chaos.
  • V otázce koncepce sólistického ansámblu pan Hansen prohlašuje nutnost zvětšit tento soubor. Neuvádí však, v jakých hlasových oborech a s jakou finanční podporou k tomuto kroku dojde. Vaše konstatování, že nedojde k žádnému významnému zvýšení nákladů v oblasti honorářů, je ve zřejmém rozporu s ambicemi pana Hansena „směřovat do Ligy Mistrů“.
  • K otázce řešení krize v některých hlasových oborech Sboru ND a Sboru SO jste pouze deklaroval odpovědnost šéfsbormistrů, kteří ale toto těžko mohou vyřešit bez zlepšení uměleckých, personálních a platových podmínek členů sboru.
  • Neexistuje žádná umělecká strategie pro zkvalitňování orchestrů a sborů, není žádný plán na zlepšení pracovních podmínek těchto kolektivních těles.
  • Nová struktura a lokace managementu Opery ND a SO je nejasná.

Vážený pane řediteli, na základě výše uvedených bodů Vás žádáme o jejich dodatečné vysvětlení, o konkrétní a jasné zodpovězení všech otázek a doložení příslušných materiálů a dokumentů. Vaše nedostatečná odpověď bohužel dále destabilizuje sociální smír v Opeře ND a SO a narušuje plné soustředění na uměleckou práci. Naše výzva vůči Vám je motivovaná snahou uklidnit situaci a využít maximálně formy sociálního dialogu ke zlepšení současné situace.

Umělecká rada sólistů ND
Umělecká rada Orchestru ND
Umělecká rada Orchestru SO
Umělecká rada Sboru ND
Umělecká rada Sboru SO
ZO Odborové asociace divadelníků ND
ZO Unie orchestrálních hudebníků ČR ND
ZO Unie orchestrálních hudebníků ČR SO
ZO Unie profesionálních zpěváků ČR ND
ZO Unie profesionálních zpěváků ČR SO
Herecká asociace – Opera

Na vědomí:
ministr kultury Antonín Staněk

V Praze 5. 6. 2019


Více ve zprávách:

Ředitel Národního divadla Jan Burian odpověděl na otevřený dopis zaměstnanců Opery

Zaměstnanci a umělci Národního divadla v otevřeném dopise vyjadřují znepokojení nad dosavadní činností Pera Boyea Hansena