Udržitelný urbanismus v centru pozornosti

Publikováno 28. 1. 2022

Česká komora architektů se zájmem sleduje iniciativu některých měst nastavovat férové a transparentní prostředí pro developery s cílem zvýšit kvalitu výstavby a podpořit udržitelný rozvoj sídla.

Zajímavými příklady jsou dokumenty “Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Jihlavy”, odborná metodika Prahy 10, s názvem „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“, která vznikla ve spolupráci s Ústavem prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze, před vydáním je metodika hl. m. Prahy. Jedním z hlavních cílů metodik je motivovat developery k udržitelné výstavbě. Pracovní skupina pro urbanismus pozvala na své listopadové zasedání náměstka primátorky města Jihlava, Víta Zemana, aby o motivaci a přístupu města podrobněji informoval. Komora nyní diskutuje přípravu komplexního dokumentu věnovaného tomuto tématu, který by obcím poskytl ucelený vhled do problematiky a návod, jak základní otázky urbanistického rozvoje prakticky řešit.