Učení uměním požaduje státní podporu

Publikováno 28. 3. 2019

V Česku působí několik uměleckých organizací, které nabízí školám zážitkové výukové programy, které využívají umělecké přístupy. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) loni iniciovala vznik platformy, která tyto subjekty sdružuje. Společně se zasazují o to, aby se učení uměním dostalo patřičné systémové podpory. S ředitelkou SPKV Mariannou Sršňovou jsme si povídali o ambicích platformy, o tom jak nelehké je dělat advokacii, o čekání na ztracené meziresortní memoradnum a o vzdělávání obecně.

Sešly jsme se spolu v červnu 2017. Povídaly jsme si o vašem programu pro školy Kreativní partnerství, který využívá metody umění ve vzdělávání. Nyní sídlíte na nové adrese, v Pražském kreativním centru na Staroměstském náměstí, kde jste blíže spřízněným duším.
Ano, to je jeden z důvodů, proč jsme se stěhovali. Pociťovali jsme potřebu být v kontaktu s organizacemi, které pracují na podobné bázi jako my. Chceme podporovat síťování a vzájemnou spolupráci. To nakonec vyústilo ve vznik platformy uměleckých organizací, které ve vzdělávání působí.

Platforma se zformovala na jaře 2018 a sdružuje umělecké subjekty, které pravidelně spolupracují se školami v rámci školní výuky. Zatím máte jedenáct členů. O které organizace se jedná?
Spíš než členové používáme termín účastníci, protože platfroma zatím nemá právní subjektivitu. Brzy se ale budeme formalizovat. Zájem o spolupráci a spojení sil je výrazný, protože je mnohem efektivnější hovořit jednotným hlasem. Ze začátku se nás potkávalo 11. Iniciovali jsme to s podporou Institutu umění a Markéty Pastorové z Národního ústavu pro vzdělávání. Kromě nás se platformy účastní Centrum současného umění Dox, Tanec Praha, Vize tance, SE.S.TA – Centrum choreografického rozvoje, Divadlo Archa, divadelní spolek TisíciHRAn, Ara Art podporující romskou komunitu, Česká hudební rada, Institut moderní hudby, Kvas z.ú. a Art Edu.

Celý rozhovor Kateřiny Přidalové s Mariannou Sršňovou, publikovaný 14. 3. 2019 na webu KreativníČesko.cz, najdete zde.