The Izmir Declaration

Publikováno 2. 2. 2022

Čtvrtý ročník kulturního summitu UCLG v Izmiru (Turecko), který proběhl v září 2021, potvrdil, že mnoho měst si přisvojilo narativ potvrzující klíčovou roli kultury pro budoucí rozvoj. Ze summitu vzešlo prohlášení, které je níže k přečtení.

Na summitu se jasně potvrdilo, že pokud města, místní správa a lokální komunity přijmou roli kultury jako určujícího prvku, který napomáhá udržitelnému rozvoji, prospívá to celému lidstvu. To je cesta, kterou lze dojít k cílům Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

Celé prohlášení k přečtení zde.