Světová konference UNESCO o kulturních politikách a udržitelném rozvoji MONDIACULT 2022 – prohlášení 48 zemí k odsouzení ruské válečné agrese na Ukrajině

Publikováno 12. 10. 2022

Konference se uskutečnila 28. až 30. září 2022 v Mexico City. Prohlášení jménem níže uvedených zemí přednesl Simonas Kairys, ministr kultury Litevské republiky.

Toto prohlášení činím jménem následujících 48 zemí: Albánie, Andorry, Austrálie, Ekvádoru, Gruzie, Guatemaly, Islandu, Japonska, Kanady, Moldavska, Monaka, Černé Hory, Nového Zélandu, Republiky Severní Makedonie, Norska, Palau, San Marina, Švýcarska, Ukrajiny, Spojených států amerických a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Evropské unie zahrnující tyto členské státy: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Litvy.

Tento týden jsme se sešli v Mexiku, abychom podpořili mnohostrannou spolupráci na podporu odolnějšího kulturního sektoru, který by byl lépe uznáván jak pro svůj přínos k udržitelnému rozvoji, tak pro podporu solidarity, míru a bezpečnosti. Zatímco jsme se však věnovali těmto diskusím, jeden z našich členů –⁠ Rusko –⁠ pokračoval v nezákonné, nevyprovokované a neospravedlnitelné útočné válce proti Ukrajině, čímž neustále porušoval mezinárodní právo, včetně Charty OSN, a mandát UNESCO. Úkolem, který si UNESCO od svého vzniku v roce 1945 stanovilo, je budovat mír v myslích mužů a žen. Tuto odpovědnost jsme převzali tento týden a v centru našeho programu stojí kultura.

Při přípravě na MONDIACULT státy napříč regionálními skupinami UNESCO zdůrazňovaly význam kulturního dědictví pro identitu, sociální soudržnost, mír a bezpečnost a zdůrazňovaly potřebu společných nadnárodních opatření, jakož i vyšetřování a koordinovaných akcí zaměřených na řešení ohrožení hmotného a nehmotného kulturního dědictví.“

A přesto: k 21. září UNESCO ověřilo poškození 193 památek od zahájení ruské invaze v únoru 2022 v plném rozsahu – 81 náboženských objektů, 13 muzeí, 37 historických budov, 35 budov určených ke kulturním aktivitám, 17 památníků a 10 knihoven. Ukrajinská čísla jsou ještě vyšší – ukrajinské ministerstvo kultury a informační politiky odhaduje škody na 514 kulturních památkách, včetně 38 muzeí, 174 náboženských objektů a 257 historických budov. Kromě toho se v médiích množí zprávy o tom, že ruské síly rabují kulturní majetek, včetně 2 000 exponátů, které zmizely z muzeí v celém Mariupolu. Rusko nadále porušuje závazky, které přijalo v UNESCO, včetně závazků vyplývajících z úmluv z let 1954, 1970 a 1972.

Nemůžeme přihlížet tomu, jak se jedna země snaží vymazat identitu a kulturu jiné země. Nemůžeme akceptovat pokračující jednání, která jsou v rozporu s Ústavou UNESCO a našimi dalšími společnými úmluvami. Vyzýváme Rusko, aby se okamžitě stáhlo za mezinárodně uznané hranice Ukrajiny, a požadujeme okamžité ukončení agrese proti Ukrajině, aby byla zaručena ochrana před dalším poškozováním a škodami na ukrajinském přírodním, stavebním a movitém kulturním dědictví ve všech jeho formách.

Uprostřed války, kterou si Rusko vybralo, oceňujeme opatření, která již UNESCO a členské státy přijaly na podporu a ochranu ukrajinské kultury, a doufáme v budoucí příspěvky k obnově Ukrajiny.

Děkujeme.