Status profesionálneho umelca plánuje ministerstvo kultúry komplexne upraviť

Publikováno 28. 4. 2022

Ministerstvo kultúry SR chce upraviť aj podmienky na priznanie osobitného príspevku určitým skupinám profesionálnych umelcov po skončení ich profesionálnej kariéry.

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) plánuje komplexne upraviť status profesionálneho umelca a iného profesionála v kultúre.

Zo zverejnenej predbežnej informácie o návrhu zákona o profesionáloch v kultúre vyplýva, že by sa mali určiť kritériá, ktorých splnenie bude podmienkou pre zápis do evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre.

Tiež by sa mali upraviť podmienky na priznanie osobitného príspevku určitým skupinám profesionálnych umelcov po skončení ich profesionálnej kariéry, výška osobitného príspevku a spôsob jeho priznania.

Rezort kultúry v predloženom dokumente konštatoval, že definície profesionálneho umelca a iného profesionála v kultúre obsiahnuté v zákone o Fonde na podporu umenia a zákone o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR pokrývajú iba umelcov v slobodnom povolaní a iných profesionálov v kultúre, ktorí vykonávajú profesiu v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu ako samostatne zárobkovú činnosť.

„Cieľom návrhu zákona je upraviť status profesionálneho umelca a iného profesionála v kultúre, ktorý bude zahŕňať aj umelcov, respektíve iných profesionálov v kultúre, ktorí vykonávajú umeleckú alebo inú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, ako podnikateľskú činnosť, a tak ďalej,“ objasnilo ministerstvo.