Štát musí povedať, či chce silné kultúrne inštitúcie – rozhovor zo Zuzanou Denkovou a Máriou Janušovou

Publikováno 9. 5. 2023

Ničivý požiar v Banskej Štiavnici zasiahol aj Slovenské banské múzeum. Oheň v historickom centre mesta zapísaného na zoznam UNESCO zničil objekt Berggerichtu, v ktorom sídlila geologicko-mineralogická zbierka.

Vyžiadal si aj urgentnú evakuáciu Galérie Jozefa Kollára (GaJK), ktorá tiež spadá pod správu múzea. O následkoch katastrofy pre inštitúciu, ale aj celkových problémoch prevádzky múzea, sa s riaditeľkou SBM Zuzanou Denkovou a kurátorkou GaJK Máriou Janušovou rozprávala Michaela Kučová. Problémy inštitúcie, ktorá spadá pod správu Ministerstva životného prostredia, pritom obe komunikujú dlhodobo.

Rozprávame sa v čase, keď je to už skoro mesiac od požiaru v Štiavnici. Ako teraz vyzerá vaša situácia?

ZD: Stále sme vo fáze sanácie škôd. Spravila sa revízia umelecko-historickej zbierky a deponátov, kde môžeme konštatovať, že nám nič zásadné nechýba. Stále prebieha aj revízia geologickej zbierky, čo je náročnejšie, lebo zbierkových predmetov je omnoho viac. Časť sme premiestnili na suchšie miesto, časť zostala v dočasných priestoroch v Kammerhofe. Kým sa vráti do objektu Berggerichtu, ešte sa musí vykonať veľa práce a potrvá to niekoľko rokov. Berggericht sa vypratáva a mal by sa začať sušiť, aj preto sme ho potrebovali urýchlene vyprázdniť. Druhý predpoklad sušenia je, aby sa začala robiť strecha. To sa nám zatiaľ nepodarilo dosiahnuť, lebo ešte súťažíme likvidáciu pôvodnej plechovej strechy. Kým tam strecha nie je, nemôžeme robiť ďalšie úkony. Objekt ďalej degraduje a dá sa v ňom pohybovať iba v obmedzenej miere.

Paralelne využívame čas na to, aby sme vytvorili skupinu odborníkov a odborníčok ako našu Radu obnovy, poradný orgán, ktorý by expertne zastrešil proces obnovy. Hoci sa stala katastrofa, je to aj príležitosť na obnovu hodnú mesta UNESCO a centrálnej časti pamiatkovej rezervácie. Na to však treba ten proces otvoriť a vtiahnuť doň kapacity. U nás v múzeu nám takíto odborníci a odborníčky chýbajú. Nechceme sa vracať k náučnej expozícii tak ako bola koncipovaná, je to už prekonaný model. Máme teraz príležitosť celé si to namodelovať, aký obsah a program by mal mať tento objekt, keďže má naozaj lukratívnu polohu.

Celý rozhovor Michaely Kučové, publikovaný 5. 5. 2023 na webu Artalk.cz, najdete zde.