Staneme se hlavní hostující zemí na Frankfurtském knižním veletrhu 2026?

Publikováno 10. 1. 2023

Dne 6. ledna 2023 se uskutečnilo první zasedání Dramaturgické rady pro přípravu čestného hostování České republiky na Frankfurtském knižním veletrhu 2026.

Členy se na základě rozhodnutí ministra kultury stali zástupci knižního a literárního průmyslu, představitelé kulturních institucí, kulturní manažeři a překladatelé.

Zasedání se za účasti ministra kultury Martina Baxy uskutečnilo hybridním způsobem (osobně v MZK v Brně i online) a jeho úkolem byla především příprava soutěžní knihy Bid Book, jejímž prostřednictvím se bude Česko o čestné hostování ucházet. V publikaci bude představen předběžný koncept hostování včetně očekávaných cílů tohoto záměru, český knižní i literární trh a rozpočet projektu. Předání Bid Book ve Frankfurtu nad Mohanem proběhne koncem dubna 2023.

Ministr Martin Baxa k prvnímu setkání mj. uvedl: „Prezentace naší země na Frankfurtském knižním veletrhu je obrovskou příležitostí pro náš knižní průmysl a celý kulturní sektor. Když jsem byl v říjnu loňského roku při setkání s jeho ředitelem Juergenem Boosem osobně potvrdit náš zájem o čestné hostování ČR, viděl jsem, jak originálně pojalo hostování na tomto ročníku Španělsko. Věřím, že máme velkou šanci na hostování v roce 2026. Jde o investici do budoucnosti českého knižního průmyslu, možnost sdílet vysoké kvality české literatury se zahraničím a posílit její už nyní velmi dobrou pověst. Dnešní jednání Dramaturgické rady bylo prvním milníkem na cestě k tomuto cíli a držím nám palce.“

Frankfurtský knižní veletrh je největší svého druhu na světě a jeho hlavnímu hostu je věnována velká pozornost, a to nejen v průběhu veletrhu, ale i během příprav. Stát se čestným hostem Frankfurter Buchmesse by tedy pro Českou republiku bylo jednou z nejdůležitějších událostí na poli české literatury a kultury po roce 1989. Martin Krafl, vedoucí Českého literárního centra Moravské zemské knihovny, kterou ministerstvo přípravou české prezentace ve Frankfurtu v roce 2026 pověřilo, naše šance popsal takto: „Česká republika má pro vyjednávání sebevědomou pozici, a to díky úspěchu na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019, kdy bylo hostování ČR označeno za vůbec nejúspěšnější v novodobých dějinách veletrhu!“

Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem je nejvýznamnější kulturní událostí svého druhu na světě: každoročně přijede na 7 000 vystavovatelů, 100 zastoupených zemí, 10 000 novinářů, 300 000 hostů – a vždy jedna země figuruje ve formátu hlavního hosta. Účast na veletrhu má dopad nejenom na knižní průmysl a kulturní sektor, ale posiluje či pomáhá budovat mezinárodní politické i hospodářské vazby ve světovém kontextu. Obrovská mediální pozornost stimuluje pozitivní obraz dané země prostřednictvím kultury v mezinárodních vztazích. Účast na veletrhu je vysoce prestižní událostí: účastní se vrcholní politici, jako prezidenti a premiéři.

Dramaturgická rada FBM 2026

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (MZK Brno), Ing. Martin Krafl (MZK/ČLC), PhDr. Petr Hnízdo (MK ČR), Mgr. Radim Kopáč (OUKKO), PhDr. Adriana Krásová (Česká centra), Ing. Jan Herget, Ph.D. (Czech Tourism), Jiří Suchánek (DEPO2015), Ing. Pavla Petrová, Ph.D. (IDU), Mgr. Dana Blatná (literární agentka), prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (literatura, próza), Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D. (literatura, komiks), PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. (literatura pro děti a mládež), Olga Stehlíková (literatura, lyrika), Mgr. Martin Janeček (literatura, non-fiction), Dr. Christina Frankenberg (překladatelka, Berlín, DE/EU), Jean-Gaspard Páleníček (překladatel), Radovan Auer (Svět knihy), Michal Zahálka (Obec překladatelů), Mgr. Jan Němec (Asociace spisovatelů), Ing. Daniel Podhradský (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Klára Fleyberková (Literární kritička, ČRo a Host) a akademická malířka Renáta Fučíková (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU).