Stále musíme dokazovat, že kultura má význam – rozhovor s M. Bieščadem a M. Beňačkovou Riškovou

Publikováno 26. 4. 2023

Barbora Komarová sa rozprávala s Matúšom Bieščadom a Máriou Beňačkovou Riškovou o Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030.

Ide o obsiahly materiál, ktorý zahŕňa nielen analýzu aktuálneho stavu slovenskej kultúry, ale aj stratégie a opatrenia, ktoré majú pomôcť dosiahnuť stanovené ciele a vízie.

Prečo Slovensko potrebuje strategický dokument pre kultúru?

Matúš Bieščad (MB): Tieto stratégie sú často verejnosťou považované za zbytočné byrokratické materiály. Ale sú dôležité z dôvodu, aby sme pomenovali, aký je aktuálny stav, aký je želaný, budúci stav, a aké sú priority, na ktoré by sme sa mali zameriavať. Sú s tým často spojené aj praktické veci. Keď sa napríklad hodnotia investičné zámery a pod., z iných rezortov sa pýtajú, ako je to v súlade s našimi strategickými cieľmi. Pre komunikáciu v oblasti verejných politík je dôležité mať argumenty, že chceme niečo robiť, lebo to napĺňa našu strategickú víziu.

Pre koho je určený výsledný dokument? Kto by sa naň mal pozrieť a kto by ho mal dodržiavať?

MB: Predovšetkým je kľúčový pre samotné MK SR, aby dodržiavalo plán riešenia dlhodobých strategických cieľov. Je tiež určený pre všetkých ľudí zaangažovaných v kultúre, aby sa oboznámili s tým, ako si ministerstvo pomenovalo strategické priority, ktoré chce riešiť. Je aj pre ostatné subjekty v štátnej správe. V prípade, že bude vládou schválený, tak bude mať záväznosť ako vládny materiál. Nevieme ale riadiť kultúru v samosprávach, to je ich originálna kompetencia, takže tam je skôr zámer ich inšpirovať a spolupracovať. Má slúžiť ako podaná ruka k spolupráci – toto sú zámery z úrovne štátu a takto by sme chceli smerovať kultúru aj na úrovni samospráv, nezávislej kultúry a podobne.

Celý rozhovor, publikovaný 21. 4. 2023 na webu Artalk.cz, najdete zde.