Srovnání měst a jejich grantů

Publikováno 15. 5. 2019

V rámci setkání Kreativního Česka v Jihlavě s názvem Střed zájmu: GRANTY zaznělo mimo jiné srovnání grantových systémů vybraných měst. V základu této prezentace stála rešerše, která do podrobné tabulky shrnuje data pro rok 2018 o grantových systémech šesti vybraných měst, která se účastnila minulých setkání (Ostrava, Olomouc, Plzeň, Brno, Jihlava, Hradec Králové). Data, která se podařilo získat z veřejně dostupných zdrojů, byla následně ověřena a opravena pověřenými zaměstnanci odborů kultury daných měst.

Tento článek shrnuje, a stejně tak v prezentaci zazněla, pouze ta nejvýznamnější zjištění, která jsou podnětná pro zlepšování systému na podporu kultury na úrovni měst České republiky. Cílem prezentace bylo zorientovat se ve stavu grantových systémů a jejich aktuálním nastavení, možnost srovnání a zejména příležitost pro inspiraci příklady dobré praxe.

 

Organizační struktura

V první sledované kategorii „organizační struktura“ se ukázalo, že autonomní odbor kultury má Olomouc, Plzeň a Brno. V ostatních městech odbory kultury spravují širší resort: ve spojení s volnočasovými aktivitami (Ostrava), školstvím a tělovýchovou (Jihlava) nebo sportem a cestovním ruchem (Hradec Králové). Další významnější odchylku vykazovalo jedině Brno, kde magistrát využívá pro komunikaci s veřejností platformu Brněnský kulturní parlament. Tato platforma, která nemá samostatnou právní subjektivitu, spadá pod odbor kultury a účinně posloužila především k tvorbě kulturní strategie v letech 2016 a 2017 a v roce 2018 při připomínkování akčního plánu.

Celý rozsáhlý příspěvek Magdaleny Petrákové, publikovaný 8. 5. 2019 na webu KreativníČesko.cz, najdete zde.