Spolek Skutek vyzývá k vyhlášení výběrového řízení v Galerii Rudolfinum

Publikováno 15. 9. 2022

Vážený pane generální řediteli, jménem Spolku Skutek Vás vyzýváme k vypsání výběrového řízení na pozici ředitele Galerie Rudolfinum. Domníváme se, že je to vhodnou reakcí na dlouhodobou a opakující se kritiku jejího vedení panem Petrem Nedomou.

Jsme toho názoru, že za dlouhé období ve funkci ředitele se nastřádalo velké množství nereflektovaných problémů a sporných rozhodnutí. Po bezmála 29 letech, co byl Petr Nedoma do funkce jmenován, považujeme transparentní výběrové řízení na vedení galerie za důležité i pro Českou filharmonii. Jedině díky němu lze zjistit, zda stávající koncepce Galerie Rudolfinum je tou nejlepší, jakou si pro tuto výstavní instituci přát v blízké budoucnosti.

Za problematický považujeme také chybějící odborný orgán, který by průběžně hodnotil fungování galerie. Obdobná umělecká rada sice byla založena v roce 2006, avšak záhy se ukázalo, že by chod galerie nemohla nijak zásadněji ovlivňovat, a proto i brzy zanikla. Vyzýváme proto zároveň k zřízení kolektivního a nezávislého orgánu, jehož úkolem bude konzultovat programovou a provozní stránku fungování galerie. Jedině tak se bude možné vyhnout nezdravé koncentraci moci a jejího zneužívání, a pouze za této podmínky lze z Galerie Rudolfinum učinit instituci, která je vnímavá k proměnám priorit v oblasti výtvarného umění, požadavkům na jeho prezentaci v 21. století, ale stejně tak k vlastním zaměstnancům a pracovní etice obecně.

Celé znění otevřeného dopisu, publikovaného 14. 9. 2022 na webu Artalk.cz, najdete zde.