Smrt památkářství v Česku. Odborníci žádají úplné stažení návrhu stavebního zákona

Publikováno 19. 12. 2019

Návrh stavebního zákona je podle odborníků na kulturní dědictví natolik špatný, že jej nelze dílčími připomínkami zlepšit, a měl by být stažen.

Ve svém memorandu se na tom shodl Český národní komitét Mezinárodní rady pro památky a sídla. Návrh zákona rezignoval na ochranu veřejných zájmů v ochraně kulturního a přírodního bohatství a dává přednost zájmům stavební lobby, stojí v memorandu.

Také další odborníci na památkovou péči a kulturní dědictví návrh zákona kritizují a mluví o smrti památkové péče v Česku. Ke kritikům patří přední osobnosti z akademické sféry, ale i vysocí úředníci ministerstva kultury.

„Nový stavební zákon svou konstrukcí rozhodovacích kompetencí zcela ignoruje celou oblast péče o památky,“ uvádí Mezinárodní rada pro památky a sídla ICOMOS. Podle rady i ministerstva kultury je návrh zákona v rozporu s platnými českými zákony i s povinností respektovat mezinárodní úmluvy, kterými český stát potvrdil zodpovědnost zachovat kulturní odkaz minulých epoch.

Podle memoranda dává návrh stavebního zákona přednost jednostranným zájmům stavební lobby, zastoupené zpracovatelem zákona, tedy Hospodářskou komorou.

K nejkritizovanějším částem zákona patří zavedení fikce souhlasu ve stavebním řízení – tedy pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, stavba bude povolena. V této lhůtě však není podle odborníků možné zpracovat vyjádření u větších staveb nebo projektů zasahujících do památkově chráněných území. Zrušení závazných stanovisek památkářů a podřízení památkové péče rozhodování stavebního úřadu podle nich ukončí nezávislou činnost orgánů památkové péče.

K protestu památkářů se přidali také Piráti, podle jejichž poslaneckého klubu návrh zrychlení a zjednodušení celého procesu při povolování stavebních záměrů nepřinese.

„Za celý klub Pirátů mohu potvrdit, že považujeme tento návrh zákona, který byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení, za zcela nepřijatelný,“ řekl pirátský poslanec František Elfmark, podle kterého se v rámci přípravy paragrafového znění Hospodářská komora odchýlila od schváleného záměru nového stavebního zákona, který v červnu schválila vláda.

Ať zákon zpracuje ministerstvo pro místní rozvoj, navrhují památkáři

Paragrafované znění zákona je v připomínkovém řízení, které po čtyřech týdnech skončí 23. prosince. ICOMOS kritizuje i podle něj nepřiměřeně krátký čas určený na připomínky.

ICOMOS uvedl, že je nezbytné, aby byl zákon nově zpracován, a to nikoliv Hospodářskou komorou, ale ministerstvem pro místní rozvoj. „Ve spolupráci s odborně relevantními subjekty, v souladu s legislativními pravidly vlády, ústavním pořádkem a mezinárodními závazky ČR tak, aby byla garantována ochrana památkového bohatství pro další generace.“

Předkladatel zákona uvádí, že stavební řízení by se mělo díky nové úpravě zrychlit. Trvá údajně až pět let a zákon by měl pomoci tomu, aby netrvalo déle než rok. Pětiletá lhůta však odpovídá náročným a rozsáhlým developerským projektům, většina staveb má povolovací řízení kratší.

Ministerstvo pro místní rozvoj se k memorandu Českého národního komitétu Mezinárodní rady pro památky a sídla zatím nevyjádřilo.