Služba Elektronického dodávání dokumentů byla zastavena

Publikováno 3. 1. 2019

K 31. 12. 2018 došlo k ukončení služby Elektronického dodávání dokumentů (EDD), protože smluvní partner Dilia odmítl uzavřít další prodloužení licenční smlouvy.

České knihovny tak nemohou veřejnosti poskytovat službu zhotovení digitální kopie na objednávku. Tento akt výrazně poškodí oblast vzdělávání a vědy a znesnadní přístup k odborným informacím. Jedná se především o služby poskytované Virtuální polytechnickou knihovnou (nově služba Získej), která sdružuje 55 specializovaných knihoven z oblasti vědy a vysokých škol, a dále služeb, které poskytuje Národní knihovna ČR, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Hlavní příčinou je fakt, že doposud nebyla uzavřena dlouho připravovaná licenční smlouva na zpřístupnění digitalizovaných děl nedostupných na trhu. Národní knihovna novou licenční smlouvu nemůže uzavřít bez jednoznačného vyjádření Ministerstva kultury ČR, že nezbytné prostředky na úhradu licence obdrží do svého rozpočtu. Dilia váže další pokračování služby EDD na uzavření nové smlouvy na zpřístupnění děl nedostupných na trhu.

Úhrada nové licence na zpřístupnění děl nedostupných na trhu byla ministerstvem obecně přislíbena na zvláštním jednání k této problematice dne 18. 9. 2018 (náměstkyně ministra JUDr. Kateřina Kalistová, Ing. Michal Mejdrech, Ph.D., ředitel odboru příspěvkových organizací), dále na jednání 19. 10. 2018 s náměstkem ministra kultury Ing. René Schreierem, MBA (za knihovny přítomni předseda Ústřední knihovnické rady dr. Richter a dr. Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze) a také na 42. zasedání Ústřední knihovnické rady dne 5. 11. 2018. Nejasná je především úhrada licence za rok 2018, respektive platba v roce 2019, viz podrobněji schválený sazebník https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2018-rocnik-27-cislo-2/zpristupneni-digitalizovanych-dokumentu