Slovensko: Verejnoprávne umelecké fondy sa majú transformovať do Komory umelcov

Publikováno 28. 6. 2022

Súčasné verejnoprávne umelecké fondy zriadené zákonom by mala nahradiť Komora umelcov. V diskusii s Asociáciou slovenských divadiel a orchestrov (ASDO) to uviedli zástupcovia Inštitútu kultúrnej politiky (IKP) Ministerstva kultúry (MK) SR. TASR o tom informovalo Slovenské národné divadlo.

Zmena súvisí s prípravou novej legislatívy o profesionáloch v kultúre. „Komora umelcov vznikne transformáciou súčasných umeleckých fondov Hudobného fondu, Literárneho fondu a Fondu výtvarných umení. Mala by viesť evidenciu umelcov a iba tí, ktorí sú evidovaní ako profesionálni umelci alebo iní profesionáli v kultúre, sa môžu uchádzať o členstvo v nej,“ vysvetlila Zuzana Došeková z IKP na piatkovom (17. 6.) rokovaní s ASDO.

Rezort kultúry oznámil prípravu zákona týkajúceho sa nového definovania profesionálov pôsobiacich v kultúre v druhej polovici apríla.

„Cieľom návrhu zákona je upraviť status profesionálneho umelca a iného profesionála v kultúre tak, aby zahŕňal aj umelcov, respektíve iných profesionálov v kultúre, ktorí vykonávajú umeleckú alebo inú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, ako podnikateľskú činnosť a tak ďalej,“ objasnil rezort v predbežnej informácii, zverejnenej na portáli právnych predpisov slov-lex.sk.

Legislatívnou úpravou majú prejsť aj podmienky, výška a spôsob priznania osobitného príspevku určitým skupinám profesionálnych umelcov po skončení ich profesionálnej kariéry.

„Ministerstvo kultúry má na stole návrhy zákonov, ku ktorým už prišli aj pripomienky,“ uviedli zástupcovia ministerstva kultúry. Zámerom rezortu je pripraviť legislatívu tak, aby mohla platiť od začiatku roka 2023.

Prehodnotenie fungovania umeleckých fondov zriadených zo zákona spomína programové vyhlásenie vlády.