Ředitelka Evropské komise Themis Christophidou se setkala se zástupci Ministerstva kultury

Publikováno 12. 5. 2022

Generální ředitelka Evropské komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Themis Christophidou přijela do Prahy, aby se seznámila s prioritami českého předsednictví; zejména v oblasti kultury, vzdělávání a sportu.

Na jednání ji doprovodil Graham Wilkie, vedoucí Odd. koordinace politik a meziinstitucionálních vztahů Evropské komise.

Za Ministerstvo kultury se jednání zúčastnila náměstkyně Sekce legislativní a ekonomické podpory kultury Petra Smolíková, politický náměstek ministra kultury Ondřej Chrást a zástupci Samostatného oddělení EU MK. Při společné diskuzi představili pracovníci ministerstva hlavní priority českého předsednictví v oblasti kultury. Jednou z nich je projednání a schválení Pracovního plánu pro kulturu na období 2023 až 2026. Délka plánu a jeho obsah bude záviset na vývoji diskuse členských států i pozice Evropské komise během jednání. České předsednictví má v plánu navrhnout zohlednění výsledků práce skupiny odborníků, která se v uplynulých dvou letech zabývala statusem umělce. Výsledky budou prezentovány na Výboru pro kulturní záležitosti na konci francouzského předsednictví. Dalším tématem Pracovního plánu budou otázky spojené s novou evropskou iniciativou Evropské komise “Nový evropský Bauhaus”, která úzce souvisí se Zelenou dohodou pro Evropu.

Kromě témat týkajících se Pracovního plánu pro kulturu se hovořilo i o otázkách souvisejících s vývojem situace na Ukrajině. Vzhledem k pokračující ruské agresi na Ukrajině Ministerstvo kultury chápe, že téma pomoci při záchraně kulturního dědictví Ukrajiny a podpora tamních kulturních a kreativních aktérů se bude opakovat a je tedy nutné ho promítat do plánovaných aktivit. Politický náměstek Chrást v této souvislosti generální ředitelku Evropské komise informoval, že dne 10.5. 2022 vyslalo Národní muzeum z pověření Ministerstva kultury ČR na Ukrajinu zásilku materiálu v hodnotě dvou milionů korun, která pomůže při záchraně tamních kulturních památek ohrožených válkou.

Letošní české předsednictví se chce rovněž zabývat tématem ochrany kulturního dědictví s cílem propagovat a podporovat přístup široké veřejnosti ke kulturnímu dědictví jakožto zdroji základních hodnot EU.

Na závěr jednání zástupci MK poděkovali za dnešní setkání, které bylo pro obě strany příležitostí ke vzájemnému seznámení a diskuzi o možnostech prohloubení spolupráce v oblasti kultury. Zároveň generální ředitelce Themis Christophidou předali pozvání na konferenci k ochraně kulturního dědictví, která se v rámci českého předsednictví uskuteční letos na podzim v Praze.