Projekt Přes překážky nabízí mladým Romům nahlédnout do tvorby filmu

Publikováno 10. 2. 2022

Brněnská on-line televize Tuke.TV a pardubická platforma Offcity uspořádají projekt, který nabídne filmové dílny a diskuse zájemcům z romské i majoritní společnosti. Uskuteční se letos a budou zdarma.

Zakladatelka televize Alica Sigmund Heráková ČTK řekla, že náklady projektu jsou do 70 000 dolarů (asi 1,5 milionu korun). Kolem 48 000 dolarů (asi jeden milion korun) uhradí americký grant. Cílem projektu nazvaného Přes překážky je spojit umělce a studenty s filmaři a ve společném zájmu kultivovat veřejný prostor, budovat porozumění a bourat neviditelné bariéry.

Akce se uskuteční v Brně a Pardubicích. V Brně budou například v Muzeu romské kultury, které s televizí spolupracuje, ale také například v divadle Husa na provázku. V plánu jsou čtyři filmové dílny na témata Vyprávět příběhy, Umělecký pohled, Tančit pro kameru a Doku-pohled. Zájemci tam budou pod vedením lektorů zkoumat uměleckou tvorbu. Mezi lektory je například básník Ondřej Buddeus nebo slovenská vizuální umělkyně Daniela Krajčová.

Uskuteční se i tři streamované veřejné diskuse, jedním z hostů bude nově zvolená rektorka Akademie výtvarných umění v Praze Maria Topolčanská. Dále jsou v plánu dvě umělecké akce ve veřejném prostoru a vzniknou čtyři videa, která budou reflektovat městský veřejný prostor. Informace najdou zájemci na Facebooku.

„Když si tím člověk projde, měl by získat širší povědomí o filmovém obraze,“ uvedla Šárka Zahálková z Offcity.

Režisér Tuke.TV Robin Stria uvedl, že setkáním zájemců s lektory vznikne určitá provázanost, z níž může vzniknout i spolupráce. Podle něj existuje v romské komunitě mnoho talentů. „Chtěli jsme jim dát prostor a možnost se realizovat. V tom je celý projekt, že mohou překonat tu překážku sociálního vyloučení, vzdělání nebo nedostatku peněz,“ dodal Stria.

„Pracujeme s mladými Romy, kteří z různých důvodů nemají formální umělecké vzdělání. Naším cílem je inkluze v oblasti kreativních průmyslu, protože i mezi znevýhodněnými skupinami jsou lidé s potenciálem,“ řekla Heráková.

Tuke.TV je platforma romských a českých mediálních a uměleckých profesionálu, provozuje on-line televizi. Offcity je projekt o umění ve veřejném prostoru.