Projekt Mapování dopadů covidové krize na veřejné kulturní služby

Publikováno 3. 1. 2023

Projekt Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), probíhající v letech 2021–2023, přináší své první výsledky.

Cílem výzkumu je zmapovat dopady covidové krize na veřejné kulturní služby, a to jak na úrovni celé ČR s vytěžením statistických dat, která NIPOS v jednotlivých segmentech sbírá (knihovny, muzea, kulturní domy, divadla, orchestry, festivaly), tak podrobněji ve dvou vybraných krajích (středočeský, olomoucký) prostřednictvím dotazníkového šetření se zástupci kulturních subjektů a dále polostrukturovaných rozhovorů se zástupci krajské a obecní samosprávy ve vybraných obcích (jde o pilotní výzkum rozsáhlejšího výzkumného projektu podpořeného TAČR s názvem Veřejné kulturní služby na lokální a regionální úrovni v době coronavirové krize; analýza a návrhy dalších postupů).

Fáze výzkumu:

  • Statistická analýza dopadů covidu-19 na veřejné kulturní služby na základě statistických dat z let 2019–2022
  • Kvantitativní analýza dopadů covidu-19 na veřejné kulturní služby vypracovaná na základě agenturního šetření ve dvou vybraných krajích v roce 2021
  • Komparativní analýza reakcí samosprávy na dopad covidu-19 v oblasti kultury na základě rozhovorů se zástupci samosprávy ve dvou vybraných krajích v letech 2021–2022

Podrobnosti