Projekt Hungry EcoCities hledá nové způsoby produkce a spotřeby potravin

Publikováno 6. 2. 2023

Podporuje inovace v regeneraci zdrojů a posílení lidských práv. Projekt, podpořený programem Evropské unie Horizont Evropa, je experimentální potravinovou laboratoří 21. století.

Jídlo je kulturní fenomén, produkt tisíciletého experimentování, inovací a zdokonalování. Každý člověk má právo na přístup ke zdravým, udržitelným a cenově dostupným potravinám. Zároveň si všichni uvědomujeme, že náš potravinový systém je nefunkční a že v důsledku toho čelíme mnoha problémům. V kontextu klimatické krize spotřebuje výroba a distribuce potravin příliš mnoho energie. Dochází k degradaci půdy, ztrátě cenných živin a ohrožení biologické rozmanitosti. V kontextu rovnosti distribuční řetězce selhávají, obrovské množství potravin se promrhá. Obezita a podvýživa narůstají, rozdíly mezi lidmi a potravinami, které konzumují, se zvyšují.

Existuje však naděje. A to v podobě regenerativního zemědělství, ekologického pěstování, snižování ekologické stopy, šetrného hospodaření s půdou a odpovědného využívání technologií na podporu produkce a spotřeby potravin.

Výchozí otázkou Hungry EcoCities je: „Jak může zvýšená informovanost a technologické nástroje přispět k budoucnosti, ve které budeme při výrobě a spotřebě potravin využívat zdroje zodpovědně? “

V první fázi projektu (2023) proběhne 10 umělecko-vědných rezidenčních programů. Ty se zaměří na roli digitálních technologií při pěstování zdravých a udržitelných potravin.

Ve druhé etapě (léto 2024) se v rámci rezidenčních prorgramů setkají umělci/kyně a malé a střední podniky.

Za Českou republiku se projektu účastní VUT a Mendelova univerzita.

Více informací zde.